Giờ làm việc: 7:30-17:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Hòa Phát

23/11/2018

Dự án : Nhà máy  Dung Quất

Địa chỉ : Quảng Ngãi

Chủ đầu tư : Tập đoàn Hòa Phát

Dự án : Nhà máy  Dung Quất

Địa chỉ : Quảng Ngãi

Chủ đầu tư : Tập đoàn Hòa Phát