Giờ làm việc: 7:30-17:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Cầu Thủ Thiêm 2

06/12/2018

Dự án : Cầu Thủ Thiêm 2

Địa chỉ : Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư : Công Ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh

Nhà thầu thi công cọc : Công ty TNHH MTV Cơ khí và xây dựng Thiên An

Sản phẩm sử dụng : Bentonite API 13A Sec 11

Dự án : Cầu Thủ Thiêm 2

Địa chỉ : Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư : Công Ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh

Nhà thầu thi công cọc : Công ty TNHH MTV Cơ khí và xây dựng Thiên An

Sản phẩm sử dụng : Bentonite API 13A Sec 11