Giờ làm việc: 7:30-17:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Thư phê duyệt vật liệu công trình Vin City Grand Park

23/11/2018

Thư phê duyệt vật liệu công trình Vin City Grand Park 

Tên sản phẩm : Bentonite API 13A Sec 11

Nhà cung cấp : Công ty CP Đầu tư và sản xuất An Phát

Công trình : Vin City Grand park 

Chủ đầu tư : Vin Group

Địa điểm : Phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh