Giờ làm việc: 7:30-17:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Thư phê duyệt vật liệu công trình Vin City Ocean Park

23/11/2018

Thư phê duyệt vật liệu công trình Vin City Ocean Park 

Tên sản phẩm : Bentonite API 13A Sec 11

Nhà cung cấp : Công ty CP Đầu tư và sản xuất An Phát

Công trình : Vin City Ocean Park

Chủ đầu tư : Vin Group

Địa điểm : Xã Kiêu Kỵ - Đa Tốn - Gia Lâm - Hà Nội