Giờ làm việc: 7:30-17:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Dự án xây dựng nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

09/06/2023

Dự án : Xây dựng nhà ga T3 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Địa chỉ : cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất , Quận Tân Bình , TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư : Tổng công ty hàng không Việt Nam

Nhà thầu thi công cọc : Liên danh nhà thầu Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP  -  Tổng công ty xây dựng số 1-CTCP

Sản phẩm sử dụng : Polymer P28 , Polymer Anfloc