Giờ làm việc: 7:30-17:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Coco Bay Đà Nẵng

10/12/2018

Dự án : Coco Bay 

Địa chỉ :  TP.Đà Nẵng

Chủ đầu tư : Tập đoàn Empire

Nhà thầu thi công cọc : Công ty CP nền móng và xây dựng Quang Anh

Sản phẩm sử dụng : Bentonite API 13A Sec 11

Dự án : Coco Bay 

Địa chỉ :  TP.Đà Nẵng

Chủ đầu tư : Tập đoàn Empire

Nhà thầu thi công cọc : Công ty CP nền móng và xây dựng Quang Anh

Sản phẩm sử dụng : Bentonite API 13A Sec 11