Giờ làm việc: 7:30-17:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Cầu Cửa Đại

06/12/2018

Dự án : Cầu Cửa Đại

Địa chỉ :  TP.Đà Nẵng

Chủ đầu tư : Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai

Nhà thầu thi công cọc : Công ty CP Đầu tư và xây dựng nền móng Jikon

Sản phẩm sử dụng : Bentonite API 13A Sec 11

Dự án : Cầu Cửa Đại

Địa chỉ :  TP.Đà Nẵng

Chủ đầu tư : Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai

Nhà thầu thi công cọc : Công ty CP Đầu tư và xây dựng nền móng Jikon

Sản phẩm sử dụng : Bentonite API 13A Sec 11