Giờ làm việc: 7:30-17:30 (Thứ 2 - Thứ 7)

Dự án xây dựng rạp xiếc Phú Thọ

09/06/2023

Dự án : Xây dựng rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ

Địa chỉ : Đường Lữ Gia , P.15 , Q.11 , TP.Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư : Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp

Nhà thầu thi công cọc : Liên danh công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn ( LNC) và Tổng công ty xây dựng số 1-CTCP(CC1).

Sản phẩm sử dụng : Polymer Anfloc