Hướng dẫn sử dụng Bentonite

QUY TRÌNH TRỘN BENTONITE
1. Bơm nước vào cối trộn , sau đó bật máy khuấy cho từ từ bột Bentonite vào
cối.
(Tỷ lệ trộn 50 Kg bột Bentonite / 1m3 nước)
- Khuấy đều khoảng 10 phút rồi xả xuống bồn
( Khuấy sao cho bột Bentonite phân tán đều trong dung dịch )
2. Đối với dung dịch mới trộn cấp xuống yêu cầu độ nhớt đảm bảo ≥ 20s (
Phễu 500/700 ml )
3. Đối với dung dịch hồi về phải qua hệ thống sàng tách cát.
4. Dung dịch hồi về được trộn cùng Bentonite mới trộn cho độ nhớt đạt ≥ 20s (
Phễu 500/700 ml) thì mới được cấp xuống làm tiếp.
5. Lưu ý :
- Trong quá trình thi công phải đảm bảo đủ công tanh chứa dung dịch.